Română 

"Cel ce primeşte cuvintele Cuvântului lui Dumnezeu, primeşte pe Dumnezeu, primeşte pe Dumnezeu-Cuvântul."

Aug
02
2016

COMUNICAT
privind acreditarea instituțiilor mass-media, organizațiilor neguvernamentale și persoanelor fizice

 

În conformitate cu legislația în vigoare privind acreditarea instituțiilor mass-media,          organizațiilor neguvernamentale și persoanelor fizice, pe lângă Mănăstirea Nicula, sunt prevăzute următoarele:

  1. Transmiterea unei solicitări scrise din partea instituției / organizației / persoanei fizice, care să conţină datele de contact, numărul de persoane pentru care se solicită acreditarea, responsabilul grupului care reprezintă instituția / organizația.

Acreditarea se poate solicita şi la sediul mănăstirii, în condiţiile precizate mai sus.

  1. Persoanele acreditate se vor legitima cu CI și legitimația de presă.
  2. Acreditarea permite accesul liber la informațiile de interes public, care privesc Mănăstirea Nicula, în temeiul Legii nr. 544 / 2001 cu modificările și completările ulterioare.
  3. Pe timpul desfășurării evenimentelor religioase persoanele acreditate vor respecta programul și locurile stabilite de organizatori, vor avea o conduită demnă, potrivită momentului, nu vor interveni sau împiedica desfășurarea normală a activităților religioase.
  4. Nu se permite accesul în alte locuri din mănăstire, fără aprobarea conducerii, se va respecta intimitatea personalului monahal, fiind interzise filmatul și fotografiatul, folosirea echipamentelor de înregistrare disimulate sau obținerea informațiilor cu caracter personal.
  5. Se interzice folosirea informațiilor despre mănăstire în alt scop – comercial, publicitar, politic, denigrator, etc.  –  decât cel de interes public.
  6. Nerespectarea regulilor de mai sus conduce la retragerea acreditării persoanei vinovate.

 

   Se aprobă instituțiilor mass-media, organizațiilor neguvernamentale și persoanelor fizice acreditate, în perioada 13 – 15 august 2016, accesul și dreptul de a înregistra și transmite slujbele religioase de la Hramul Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului Nicula 2016. Acreditarea încetează în momentul încheierii programului liturgic afișat.

 

STAREȚ

Arhim. Nicolae Moldovan

Descarca formular de acreditare

separator
Aug
02
2016

 

AUTORIZAȚIE

 

În baza Convenției încheiate între Mănăstirea Nicula și Primăria Fizeșu Gherlii

privind organizarea hramului mănăstirii din luna august 2016, se autorizează .......................................................................................................................................

din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului să comercializeze obiecte de cult, potrivit legilor în vigoare, în exteriorul incintei.

Autorizația este netransmisibilă și valabilă în intervalul 13 – 15 august 2016,   pentru un singur punct de desfacere.

 

STAREȚ

Arhim. Nicolae Moldovan

Descarca formular

separator
Aug
09
2015

COMUNICAT cu ocazia Hramului Mănăstirii Nicula din 15 august 2015

Consiliul Economic al Mănăstirii Nicula, în urma şedinţei de lucru din luna august, vă aduce la cunoştinţă următoarele hotărâri:

1. În perioada 13 – 15 august 2015 se va asigura colaborarea instituţiilor implicate şi abilitate pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor dedicate sărbătoririi Hramului Mănăstirii Nicula, în acord cu atribuţiile acestora, demersurilor Consiliului Judeţean Cluj şi hotărârilor din prezentul comunicat.

2. Se permite accesul autovehiculelor pe baza modelelor de permis emise de către mănăstire şi completate cu numărul de înmatriculare, astfel: acces auto în serviciul mănăstirii – cu acces pînă în incintă, acces auto în parcarea mănăstirii – cu acces în parcările şi spaţiile amenajate în exteriorul incintei.

Invitaţia de participare permite accesul până în localitatea Nicula.

3. Se îndeplinește misiunea de asigurare a ordinii publice pe timpul desfăşurării slujbelor religioase, la însoţirea episcopilor pe traseele stăreţie – biserică şi biserică – stăreţie, la înconjurul bisericii cu Icoana Maicii Domnului şi la menţinerea unui flux continuu al credincioşilor la icoană, conform programului liturgic din această perioadă.

4. Se asigură planul de pază şi protecţie al obiectivelor din incintă pentru: cele trei biserici, reşedinţa mitropolitană, stăreţie, centrul de studii, chilii monahale, muzeu şi clopotniţă, două bazine de apă, magazii cu material lemnos.

5. Se permite comercializarea obiectelor de cult pentru Mănăstirea Nicula, în incintă, persoanelor cu ecuson, iar în exterior, doar pe baza autorizațiilor emise de mănăstire.

6. Se primesc donații și pomelnice, în mod organizat, numai de către persoanele cu ecuson, autorizate de mănăstire.

7. În temeiul Hotărârii Sfântului Sinod nr. 2578/2003, se interzic, personalului monahal și clerical, organizarea de colecte, scrierea de pomelnice, solicitarea unor donații, comercializarea obiectelor de cult, fără recomandarea, sub semnătură proprie, din partea Chiriarhului locului.

8. Cazurile de vagabondaj și cerșetorie în rândul personalului monahal și înafara lui, uzurparea calității de călugăr și port ilegal de uniformă, vor fi tratate conform legii. Personalul monahal și clerical găsit în una din situațiile de mai sus se legitimează (CI și legitimație) și se notează, urmând a se lua măsurile cuvenite de către instanțele bisericești competente. 

9. Se interzic cerșetoria, colectele publice neautorizate, desfacerea de alimente, băuturi, colportaj bisericesc, alte mărfuri, desfășurarea de activități neautorizate și difuzarea de materiale cu caracter propagandistic, din orice domeniu, de către persoane fizice sau juridice, în incintă și exterior, până la piciorul pantei, conform Convenției încheiate cu Primăria Fizeșu Gherlii.

10. Orice solicitare de ajutor financiar, umanitar, bunuri materiale, alimente, etc., va fi adresată direct conducerii mănăstirii.

11. Se interzice accesul în altarul bisericilor, în clădirile inscripționate, în centralele termice, bucătării, alte camere de cazare, în ateliere, magazii, în orice clădire sau încăpere cu acces limitat pelerinilor; în această perioadă nu oferim cazare.

12. Asistența duhovnicească este asigurată în biserică de preoții cu ecuson, stabiliți de conducerea mănăstirii.

13. Asistența persoanelor cu afecțiuni medicale sau care urmează tratamente, răni provocate de accidente, alte cazuri medicale, vor fi tratate corespunzător de personal calificat din cadrul serviciilor prezente.

14. Se acordă o mare atenție lumânărilor aprinse, în vecinătatea bisericii de lemn monument istoric, și focurilor aprinse în zonele împădurite limitrofe mănăstirii.

15. Potrivit Comunicatului de acreditare a instituțiilor mass-media, organizațiilor neguvernamentale și persoanelor fizice, se aprobă în perioada 13 – 15 august 2015, accesul și dreptul de a înregistra și transmite slujbele religioase de la Hramul Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului Nicula 2015. Acreditarea încetează în momentul încheierii programului liturgic afișat.

Rugăm factorii de conducere și personalul direct implicat din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean, Inspectoratului Județean de Poliție, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Serviciului de Ambulanță, Direcției de Sănătate, Companiei de Apă, Societății Electrica, Companiei de Salubritate, Direcției Silvice, altor servicii, să-și dea tot concursul la buna desfășurare a acestui important eveniment duhovnicesc.

Vă mulțumim pentru profesionalismul și generozitatea dovedite în fiecare an și rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă întărească în această misiune.

 

STAREȚ

Arhim. Nicolae Moldovan

 

separator
© 2024 Mânăstirea Nicula - Toate drepturile rezervate.